Eerste Consult

Bij het eerste bezoek worden de klachten in kaart gebracht en foto’s genomen van de lichaamshouding. Aan de hand hiervan zien we eventuele afwijkingen in de lichaamshouding die de klachten veroorzaken. Hierna worden alle gewrichten getest op het functioneren. Zo hebben wij een goed beeld van de beginsituatie.

Behandeling

Tijdens de behandeling worden de gewrichten in de goede bewegingsrichting gestimuleerd door met lichte druk op de botten meer ruimte te maken. Door alle gewrichten weer mobiel te maken krijgt uw lichaam weer de kans om als één geheel te functioneren. Blessures, pijnklachten en bewegingsproblemen worden hiermee verminderd of verholpen.

Vervolgbehandeling

Bij elke vervolgbehandeling worden er foto’s genomen om het verschil in lichaamshouding goed te kunnen waarnemen. Tevens worden alle gewrichtstesten herhaald om de vooruitgang te monitoren. Hierna worden alle gewrichten nogmaals behandeld.

Tussen de eerste behandeling en het vervolg zit vier tot zes weken tijd. Het aantal vervolgbehandelingen en de tijd tussen de behandelingen hangt af van de mate waarin de klachten zijn afgenomen. Er wordt per jaar doorgaans niet meer dan vijf keer behandeld.

Kosten

De kosten voor een behandeling bedragen € 80. Afhankelijk van uw verzekering wordt de behandeling (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Betalen gaat gemakkelijk en snel via de pin.